contact_phone Telefon: +48 535-000-641         contact_mail Adres E-mail: kt.biurorachunkowe@gmail.com
Kt-Office

Otwierasz własną działalność gospodarczą? Sprawdź jak otrzymać dotację z urzędu pracy

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Czy konieczny jest wkład własny? Jaka jest maksymalna wysokość dotacji? Na te właśnie pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.


Jaka jest maksymalna, możliwa do uzyskania wysokość dotacji z Urzędu Pracy?

Zgodnie z przepisami ustawowymi, maksymalna wysokości dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 29 589,54 zł, jednak kwota ta może być niższa w zależności od regulacji wewnętrznych danego Urzędu Pracy.

Warto pamiętać, że dofinansowanie nie podlega zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy. W przypadku niedotrzymania warunków umowy konieczny będzie zwrot całej otrzymanej kwoty wraz z należnymi odsetkami.


Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Podstawowym warunkiem jest oczywiście konieczność zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy. Świadczeń nie mogą otrzymać studenci dzienni, ani osoby prowadzące działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Okolicznościami dyskwalifikującymi jest również nieuzasadniona odmowa przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego (w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), a także popełnienie przestępstwa gospodarczego (w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku). Na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie mogą liczyć ponadto osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymywały inne dofinansowanie lub pożyczki z funduszy publicznych mające umożliwić im rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z reguły konieczne jest również przedstawienie rozsądnego biznesplanu.


Czy aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest posiadanie wkładu własnego?

Wkład własny generalnie nie jest wymagany przez zdecydowaną większość PUP-ów, jednak zadeklarowanie wkładu własnego może zadecydować o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ponieważ urzędnicy przychylniejszym okiem spoglądają na przedsiębiorców gotowych zainwestować własny kapitał. Warto więc zadeklarować nawet bardzo niewielki wkład własny, może nim być na przykład własny komputer lub samochód.

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

     
Copyright by Bartosz Zborowski © 2020