contact_phone Telefon: +48 535-000-641         contact_mail Adres E-mail: kt.biurorachunkowe@gmail.com
Kt-Office

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

W dzisiejszym artykule postaramy się raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię dwóch ważnych dla naszej działalności pojęć, które bardzo często są traktowane jako synonimy. Mamy tu oczywiście na myśli rachunkowość i księgowość. Jakie są między nimi różnice? Które z nich jest nadrzędne wobec drugiego? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Z pewnością Państwo zauważyli, że na rynku funkcjonują zarówno biura księgowe, jak i biura rachunkowe. Ich usługi mogą się w pewnym stopniu pokrywać, jednak generalnie należy kierować się zasadą, że te pierwsze oferują znacznie bardziej okrojony zakres świadczeń, niż drugie. Z czego to wynika?

Czym jest księgowość?

Jak już zapewne zdążyli się Państwo domyśleć, jest to nic innego, niż tylko jedna z kilku części składowych rachunkowości. Pojęcie to najłatwiej będzie nam zdefiniować jako system rejestrujący informacje na temat wszystkich działań bądź zdarzeń mających wpływ na majątek przedsiębiorstwa.

Zadaniem księgowego będzie więc m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy, a także gromadzenie i przetwarzanie danych na temat składników majątkowych i ich pochodzenia, czy wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników firmy.

Rachunkowość – wyjaśnienie terminu

To pojęcie jest z kolei zdecydowanie bardziej pojemne – oprócz wyżej wspomnianych czynności, obejmuje bowiem również sprawozdawczość (prezentowanie sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym np. inwestorom) oraz kalkulację (dostarczanie informacji o kosztach ponoszonych przez firmę).

Dlatego właśnie zakres usług świadczonych przez biura działające w tym obszarze jest tak rozbudowany, a dane dostarczone przez tego typu podmioty umożliwiają uzyskanie pełnego, rzetelnego obrazu na temat sytuacji przedsiębiorstwa.

Powierzenie tych skomplikowanych zadań osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje może wiązać się z całym szeregiem korzyści, na czele ze sprawniejszą kontrolą majątku i efektywniejszym zarządzaniem produkcją. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na nawiązanie współpracy ze specjalistycznym biurem od razu po zarejestrowaniu działalności. Dzięki temu są w stanie szybciej rozwijać swój biznes i łatwiej poruszać się w gąszczu dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych i wymogów ustawowych.

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

     
Copyright by Bartosz Zborowski © 2020